دروس اصلی

روش تدرس و اجراء دوره مکالمه قرآنی »مرحله اول (صرف)-(1395/08/23)

23 Aban 1395 / 0 نظر
روش تدرس و اجراء مرحله اول (صرف) از دوره مکالمه قرآنی جهت مطالعه و آگاهی دانشجویان و طلاب این دوره ها و توجه بیشتر اساتید و اعمال روش یکسان و استاندارد به موارد زیر توجه کنید: در این مرحله از آموزش زبان و مکالمه عربی ، فقط حفظ ساختار های داده شده در دروس صرف و نحو مهم

مرحله دوم : صرف افعال بر اساس فاعل-(95/08/20)

20 Aban 1395 / 0 نظر
توضیح مرحله دوم : تعدادی از مهمترین و عامترین و پر کاربرد ترین افعال عربی که از نظر صرفی و نحوی و قرآنی نیز اهمیت ویژه ای دارد انتخاب شده و دروس به شکلی تنظیم شده که نکات مهم صرفی و نحوی و دستور زبان در ذهن افراد جایگزین شود، در این مرحله نیز حفظ مهم است که ساختار های

مرحله اول : دروس نهای صرف -(1395/08/19)

19 Aban 1395 / 0 نظر
توضیح مرحله اول:  ساختار اصلی صرف عربی در این درس آموزش داده می‌شود. آنچه از شما خواسته می‌شود حفظ دقیق کلمات و صیغه هاست و هیچ نوع تجزیه و تحلیل در این مرحله خواسته نشده است.  ولی به عنوان مباحثه و تفریح پرداختن به آنها اشکال ندارد.  رعایت صوت و لحن و فصاحت در حفظ