کار گروه پژوهش شورای فرهنگ عمومی -(1396/11/02)

حاج آقا باقریان عنوان کردند در تهیه مستندات در زمینه آسیب های اجتمایی باید به صورت جهادی تهیه عمل کرد . کوتاهی و جذابیت دو عامل اثرگزاری این  این دست آثار در سطح جامعه است  .از جمله موضوعات و زمینه های ساخت مستند می توان به  اعتیاد ،خانواده ،بازار ، اجتماع اشاره کرد

در ادامه آقای دکتر توحید کارشناس ارشد بهداشت  ضمن برشماری موانع شروع کار  ساخت مستند ،  بر پرهیز از سیاه نمایی ،  نیاز حضور تهیه کننده دلسوز   ، و انجام کار به صورت گروهی  تاکید نمودند

نظرات (1)

نظر خود را ثبت کنید.