اقامه نماز وحدت در دبیرستان ابوذر زرین شهر -(1396/09/03)

در راستای انس و الفت بیشتر قشر نوجوان جامعه ما که به راستی نوید بخش داشتن ایرانی زیبا تر در آینده نزدیک هستند حاج آقای باقریان که همیشه رابطه خوب و صمیمی با جوانان و نوجوانان دارند به دیدار دانش آموزان این دبیرستان خوشنام در تربیت نسل نوجوان رفتند و به اقامه نماز و ذکر نکاتی بصیرت افزای همت گماردند

نظرات (1)

نظر خود را ثبت کنید.