صوت کامل جلسه هم اندیشی با موضوع بزرگداشت روز معلم و روز کارگر - 1395/02/13

فایل صوت: 

نظرات (1)

  • ناشناس (تایید نشده)

    اطلاعات شخصی‌ جنسیت سن وضعیت تأهل تعداد فرزندان میزان تحصیلات محل زندگی‌ قبلی‌: شهر روستا محل زندگی‌ کنونی: شهر روستا کشور محل تولد زبان مادری به چه زبانهای دیگری مسلط هستید؟ مذهب چه اندازه خود را فرد مذهبی‌ میدانید از بین عدد ۱ تا ۵ انتخاب کنید) : ۱ اصلا مذهبی‌ نیستم، ۵ بسیار مذهبی‌ هستم( شغل اگر دانشجو هستید یا بودید نام رشته خود را بنویسید لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید. در صورت نیاز از فضای پشت ورق استفاده کنید. • چه مواردی بیشتر باعث بروز غم و غصّه در میان ایرانیان میشود؟ • به نظر شما ایرانیان بیشتر مستعد شادی هستند یا غم و غصّه؟ لطفا دلیل خود را بین کنید. • به نظر شما جنسیت تاثیری در احساس غم و غصّه دارد؟ آیا تفاوتی‌ بین مردها و زنها در نوع ابراز غم و غصّه وجود دارد؟ • آیا ربطیی‌ میان مذهب و غم و غصّه وجود دارد؟ لطفا دلیل خود را بین کنید • به نظر شما تفاوتی‌ میان نسل‌های مختلف در ابراز غم و غصّه وجود دارد؟ • آیا رابطه‌ای میان اتفاقات تاریخی ایران و احساس غم و غصّه در میان ایرانیان وجود دارد؟ • به نظر شما خانواده، صدا و سیما، و جامعه تاثیری در ایجاد غم و غصّه در میان مردم ایران دارند؟ • به نظر شما غم و غصّه تاثیرات مثبت هم دارد؟   لطفا در مورد یکی‌ از تجربیات اخیر‌ خود که باعث شد شما احساس غم و غصّه و ناراحتی‌ کنید بنویسید. بهتر است که تجربه مورد نظر مربوط به ۳ ماه اخیر باشد و لطفا تا جایی که امکان دارد با جزئیات بنویسید (بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کلمه( لطفاً در هنگام نوشتن به موارد زیر توجه کنید: از زبان محوره و گفتاری استفاده کنید در مورد تجربه خود به گونه‌ای بنویسید که انگار برای مخاطب خود داستانی را تعریف می‌کنید. مخاطبی که هیچ اطلاعاتی‌ در مورد تجربه مورد نظر و جزئیات آن‌ ندارد. اگر از ۳ ماه گذشته خاطره‌ای به ذهنتان نمیرسد میتوانید در مورد یک خاطره‌ی قدیمی‌تر بنویسی ‌ لطفا در نوشتهٔ خود این موارد را بیان کنید: • چه زمانی‌ این اتفاق افتاد؟ • چه افرادی نقش داشتند؟ • چگونه این اتفاق افتاد؟ • چه مدت زمانی‌ احساس شما طول کشید (چند دقیقه، روز، هفته، سال؟( • آیا در مورد آن با کسی‌ صحبت کردید؟ • لطفا احساسی‌ را که در آن زمان داشتید توصیف کنید • شدت احساس شما در آن زمان چقدر بود (لطفا بین ۱ تا ۵ انتخاب کنید: ۱ بسیار کم، ۵ بسیار زیاد( • واکنش شما به این تجربه چه بود؟ (واکنش بدنی و کلامی(

نظر خود را ثبت کنید.