رسانه شناسی 2-(1395/05/13)

سواد رسانه ای     فصل دوم  رسانه شناسی
ب : ساختار رسانه تعیین کننده زبان رسانه
همانگوه که گفته شد رسانه ها دارای یک قالب ساختگی بوده که این قالب تعیین کننده طراحی و پیام انتخابی می باشد.این قالب در واقع با تعیین هدف رسانه یک زبان رسانه ای نیز برای آن تعریف می کند.این زبان رسانه مانند هر زبان دیگر دارای دو رکن الفبا و دستور زبان می باشد.الفبای این زبان اجزای خلاقانه ای است که برای ساخت پیام توسط رسانه کنار هم گذاشته می شوند مانند متون ،گفتار ،موسیقی ،رنگ ،تحرک ،زاویه دوربین ،بسته بندی ،صحافی ،پوستر ،تراکت ،زبان بدن و غیره.همچنین در قسمت دوم نحوه  به کارگیری این اجزا تعیین میشود. درک دستور زبان، نحو و نظام استعاری رسانه، مخصوصاً زبان بصری آن، نه تنها باعث می‌شود که ما در برابر این دستکاری رسانه ای کمتر آسیب پذیر باشیم، بلکه درک و بهره‌مندی ما را از رسانه در جایگاه یک «متن» طرّاحی شده افزایش می‌دهد.به منظور درک عمیق تر این موضوع میتوان به استفاده از رنگ در ایجاد احساسات متفاوت،تداعی صمیمیت توسط تکنیک کلوزآپ در فیلمبرداری و افزایش ترس با استفاده از موسیقی خوفناک ،جلب مخاطب با استفاده از رنگ و موسیقی تند ،استفاده از ابعاد بزرگ جهت بیلبوردها و نصب در محلهای خاص و استفاده ابزاری(پنهانی) از ارزشها در تبلیغات اشاره کرد.
قابل ذکر میباشد بهترین راه برای درک زبان رسانه (چگونگی کنار هم گذاشتن اجزای رسانه و درک نقاط نادیده گرفته شده)  انجام  کار رسانه ای می باشد.مسلما در ابتدا ممکن است انجام این کار دشوار و یا بی فایده به نظر برسد اما با تمرین و تکرار و مطالعه می توان پروژه هایی با موضوعات خاص طراحی و باتمرین جانمایی ابزار بیان شده به تدریج مهارت تحلیل ،درک و تفسیر رسانه را پیدا کرد.
ج-دریافتهای مختلف از رسانه توسط افراد
افراد در طول زندگی خود دایما در حال تعامل با رسانه هستند.شاید حداقل این تعامل بدین شکل است که ما به عنوان مخاطب  همواره در سر و به عبارت بهتر در ذهن خود در تقلّا هستیم تا آنچه که می‌شنویم، می‌بینیم، یا می‌خوانیم را به همۀ چیزهایی که می‌دانیم ربط بدهیم. این تلاش جهت ارتبا ط دهی بین دریافتها و داشته های موجود تفسیر و درک ما از رسانه را شکل می دهد.تکیه بر این اصل به عنوان مشخصه رسانه یادآور دو نکته مهم در برخورد ما با رسانه ها می باشد اول اینکه تفاوتهای انسا نی (شامل سن، جنسیت، تحصیلات، تربیت، فرهنگ، و غیره ) موجب تفسیرهای متفاوت از رسانه می گردد و دوم اینکه در طرف مقابل شباهتهای مخاطبین موجب ایجاد درک مشترک خواهد شد.اهمیت این دو نکته در ارتقای قدرت تحلیل مخاطب بسیار حیاتی می باشد بدین صورت که به عنوان مثال در جلسات تحلیل و بررسی گروهی با اجازه به تمامی افراد جهت ابراز عقیده و احترام به نظرآنان علاوه بر کشف نکات نادیده عملا با بررسی گروهی امکان رفع اشتباه به مخاطب و جلوگیری ار بروز آن در تحلیل های بعدی داده خواهد شد همچنیت تکیه بر درک مشترک موجب اعتلای انگیزه کار گروهی و تشویق افراد در خصوص به کارگیری نقاط مشترک جهت ارایه تحلیلهای قویتر خواهد شد.بطور کلی این اصل بیانگر این موضوع می باشد که بروز واکنش های مختلف بدلیل تفاوت افراد و همچنین واکنشهای یکسان بدلیل شباهتها در نهایت منجر به ایجاد نگرشی وسیع تر می گردد.

علیرضا سلیمیان

دسته بندی: 
  • علوم
  • علوم متفرقه
  • رایانه و فضای مجازی

نظرات (0)

نظر خود را ثبت کنید.