جنبه های دیجیتال فرهنگ -(1395/07/13)

در دوران امروزي انديشيدن به فرهنگ، بدون انديشيدن به جنبه‌ي ديجيتال آن و به عبارت بهتر بدون چاره‌ جويي براي شكاف ديجيتال قابل تصور نيست  و بايد به دستوركارهاي جديد جهاني توجه كرد. سازمان بين‌المللي شاخص داده‌ها و شركت زمان‌هاي جهاني، كشورهاي جهان را به پنج گروه طبقه‌بندي مي‌كند. گروه اول (Skaters) به گونه‌اي شتابان در مسير دنياي ديجيتال گام برمي‌دارند، گروه دوم (Striders) كه با گام‌هاي بلند و مؤثر در راه ديجيتالي شدن حركت مي‌كنند. گروه سوم (Sprinters) كه درصدد هستند راه‌هاي استفاده هر چه بيشتر از تكنولوژي‌ها‌ را فراهم آورند. گروه چهارم (Strollers) كه مسائل ديجيتال معاصر را چندان جدي نمي‌گيرند و محدوديت‌هاي مالي هم دارند و گروه پنجم (Starters) كه در واقع جزو تازه‌واردان به زمانه و عرصة ديجيتال به حساب مي‌آيند.
به نظر مي‌رسد  از بين رفتن برخورد طبقاتي با تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و همچنين ارزان‌تر شدن اين تكنولوژي‌ها نظير نقش اپليكيشن‌ها روند كاربرد وسيع تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و اطلاع رسان را از جنبه‌ي تاثير بر فرهنگ تسريع كرده است.
در فضاي سايبر محيط‌هاي فرهنگي دچارگسست‌هايي شده كه اين گسست باعث شده يك جهان ارتباطي واقعي-مجازي داير بشود. يك فرد در خانه‌اش نشسته است و در حالي كه روي «موس‌پد» خود «نوتيفيكيشن» را انجام مي‌دهد، همزمان با يك دنياي بزرگتر با تمام تفاوت‌هاي فرهنگي آن ارتباط مي‌گيرد. بنابراين ديدن آدم‌هايي در اين دوره كه غذاي بنگلادشي مي‌خورند، ادكلن فرانسوي مي‌زنند، شلوار ايراني مي‌پوشند و كت ايتاليايي دارند، اصلا عجيب نيست.    
سايبرنتيكس در واقع علم مطالعه و كنترل مكانيزم‌ها در سيستم‌هاي انساني و ماشيني است. اما واژه سايبر (Cyber) كه از واژه ‌ي يوناني كايبرنتس (Kybernetes) به معني سكاندار يا راهنما مشتق شده و حالا به همراه space به مفهوم فضا يا مكان سايبر به كار مي‌رود، واژه‌ي ابداعي ويليام گيبسون نويسنده‌ي رمان‌هاي سايبرپانك است كه براي نخستين بار در رمان نورومنسر (Neuromancer) به كار برده شد.    
اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي (WSIS) را مي‌توان تثبيت روند همه تحولات ديجيتال در يك صورت بندي تازه به نام جامعه اطلاعاتي تلقي كرد. اجلاس اول جامعه اطلاعاتي از 10 تا 12 دسامبر 2003 در ژنو تشكيل شد و با اعلاميه اصول، ايجاد و ساخت جامعه‌اطلاعاتي: چالش‌جهاني هزاره جديد و سند طرح اقدام به كار خود پايان داد. اجلاس دوم از 16 تا 18 نوامبر 2005 در تونس برگزار شد و با صدور سند تعهد تونس با 40 ماده و سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي با 122 ماده به كار خود پايان داد كه سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي يك مقدمه و سه بخش دارد: بخش مكانيزم‌هاي مالي براي مواجهه با چالش‌هاي ICT در توسعه، بخش حاكميت اينترنت و بخش اجرا و تعقيب كه به خوبي نكات كليدي مورد توجه جوامع معاصر در مسير تثبيت شدن در جامعه اطلاعاتي را نشان مي‌دهد.
موضوع (WSIS) باز هم دنبال شد و اين بار با عنوان رويدادهاي سطح بالايي كه با عنوان «وسيس»+ 10 (WSIS+10) دنبال شد. هدف اين رويداد كه مرور اجراي مصوبات «وسيس» پس از تونس بود طي 6 مرحله به شرح زير برگزار شد: مرحله اول روزهاي جولاي 2013 به آغاز روند مشورت‌هاي باز اختصاص داشت. مرحله دوم روزهاي 7 و 8 اكتبر 2013 در قالب نخستين نشست فيزيكي برگزار شد. مرحله سوم در روزهاي 16 تا 18 دسامبر 2013 در قالب دومين نشست فيزيكي دنبال شد. مرحله چهارم در روزهاي 17 و 18 فوريه 2014 به صورت سومين نشست فيزيكي دنبال شد. مرحله پنجم در روزهاي 14 تا 17 آوريل 2014 به صورت چهارمين نشست فيزيكي در اين زمينه دنبال شد كه به بررسي دستاوردها و چالش‌هاي ده ساله پس از نشست 2005 تونس پرداخت. مرحله ششم روزهاي 28 تا 31 مه 2014 بود كه دربردارنده پنجمين نشست فيزيكي بود.    
كاربردهاي ICT همچنان پتانسيلي مهم در فعاليت‌ها و خدمات دولتي، بهداشت و اطلاعات سلامت، آموزش، اشتغال، اشتغالزايي، تجارت، كشاورزي، حمل و نقل، حفاظت از محيط زيست و مديريت منابع طبيعي، جلوگيري از فجايع، و فرهنگ و نيز توسعه مبارزه با فقر و ديگر اهداف توسعه‌اي مورد توافق، دارند. كاربردهاي قابل دسترسي، ارزان، متناسب با نيازهاي محلي از نظر زبان و فرهنگ كه از توسعه پايدار حمايت كند، از ضرورت‌هاي اصلي هستند.

دسته بندی: 
  • علوم
  • علوم متفرقه
  • رایانه و فضای مجازی

نظرات (0)

نظر خود را ثبت کنید.