اصول فرهنگ سازی در خصوص سرانه مصرف فضای مجازی-(1395/06/03)

اصول فرهنگ سازی در خصوص سرانه مصرف فضای مجازی
1- آموزش شناسایی تهدیدات و فرصتها و راهکارهای تبدیل تهدیدات به فرصتها
2-شاخص سازی و بارز سازی فرصتها
3-برنامه ریزی و مشخص سازی نحوه استفاده از فضای مجازی (نوع و زمان استفاده)
4-نظارت های فیزیکی ومعنوی بر عملکرد کاربر
5-الگو سازی و معرفی این الگوهای رفتاری در سطوح مختلف (خانواده جامعه ادارات و...)
6-همسوسازی فعالیتهای والدین و سیستم آموزشی
7-افزایش صمیمیت و تعامل بین اعضای خانواده در جهت تقویت بنیاد خانواده
جهت مطالعه جزییات به
جزوه سواد رسانه "بخش چه باید کرد " مراجعه شود

برای عضویت در گروه ،فرصتها وتهدیدها/سواد رسانه روی لگوی تلگرام کلیک کنید

دسته بندی: 
  • علوم
  • علوم متفرقه
  • رایانه و فضای مجازی

نظرات (0)

نظر خود را ثبت کنید.