الادب القرآنی

محفل آموزشی قرآن "طرح صراط " در مراسم نماز جمعه (1401/02/02)

12 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس باشید  

اولین جلسه تولید محتوادوره تربیت مربی قرآن کریم با روشی جذاب و اثر گذار(1400/12/20)

12 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس باشید  

محفل آموزشی قرآن "طرح صراط " در مراسم نماز جمعه (1401/01/26)

12 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس باشید  

گزارش کوتاه ضبط محتوای ویژه دوره تربیت مربی قرآن در طرح صراط - (1401/01/26)

12 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس

دومین جلسه دوره تربیت مربی قرآن کریم با روشی جذاب و اثر گذار (1400/12/13)

11 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
  دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس باشید

دوره تربیت مربی قرآن کریم با روشی جذاب و اثر گذار - (1400/12/06)

11 اردیبهشت 1401 / 0 نظر
دوره تربیت مربی قرآن کریم (طرح صراط) ویژه  مساجد و مدارس شهر زرینشهر به همت حجت الاسلام باقریان امام جمعه زرینشهر با حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای براتی ارائه ای کار گروه تامین محتوای طرح صراط جهت دریافت محتوای کامل یا ثبت نام در دوره  با آدرس زیر در تماس باشید