کشاورزی

فواید کود کمپوست-(1395/04/12)

12 تیر 1395 / 2 نظر
1. در ایجاد کشاورزی پایدار مناسب است و از کاهش محصول جلوگیری کرده و باعث افزایش آن می گردد. 2. ذخیره کننده بزرگی از عناصر و آب بوده و به این ترتیب اعتماد و دلگرمی کشاورزان با استفاده از آن در مزارع بیشتر می شود و قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد. 3. باعث بهبودی

کشاورزی ارگانیک

05 خرداد 1395 / 1 نظر
در جوامع پیشرفته یکی از مهمترین فاکتورهایی که می تواند به بهبود وضع خوراک و درمان مردم کمک کند کشاورزی ارگانیک می باشد. در واقع هدف از آن تولید محصولات کشاورزی سالم و طبیعی می باشد. در همین راستا شعار این کشورها تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از کود و سم شیمیایی

فرهنگ کشاورزی

04 خرداد 1395 / 3 نظر
امروزه با وجود پیشرفت های علمی بشر در زمینه های مختلف، نقش کشاورزی به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین نیاز دولت ها به شمار می رود. روند پیشرفت های تکنولوژی اعم از ژنتیک و هسته ای در زمینه کشاورزی و به دست آوردن ارقام مختلف محصولات کشاورزی و نیز میزان عملکرد محصول در هکتار

مقدمه

02 خرداد 1395 / 0 نظر
کشاورزی به عنوان اصلی ترین پایه و زیرساخت در هر کشوری می باشد که نقش آن در کشور ایران هم اساسی است.