مدرسه صدرا برادران

آغاز ثبت نام دور دوم دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای برادرن زرین شهر -(1395/04/08)

08 تیر 1395 / 0 نظر
پس از اجرای موفق دبیرستان علوم و معارف اسلامی  صدرای  زرین شهر (ویژه برادران) در سال گذشته و استقبال بسیار زیاد خانواده ها برای ثبت نام در این مدرسه ، برای سال تحصیلی جدید (96-95) از میان متقاضیان نخبه واجد شرایط ثبت نام به عمل می آید. برای دانلود اطلاعیه در سایز اصلی

معرفی دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای برادران زرین شهر-(1395/04/08)

08 تیر 1395 / 0 نظر
آشنایی اجمالی با فعالیت های دبیرستان علوم و  معارف اسلامی صدرای برادران زرین شهردر بروشورهای پیوست