محیط زیست

اولین جلسه کارگروه آب آیات و احادیث -(۱۳۹۷/۰۵/۰۲)

08 Mordad 1397 / 0 نظر
از خواص آب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  یك حلال بسیار قوی در بدن. رقیق ساختن جریان خون برای تسهیل جریان خون در عروق. تنظیم درجه حرارت و خنك سازی بدن توسط تعریق. حفظ رطوبت غشای مخاطی واقع در دهان و ریه ها.  روانكاری مفاصل، سیستم گوارشی و نسوج بدن. كاهش آماس مثانه با