دروس مقدماتی

آموزش تجوید نماز -(1395/08/16)

16 Aban 1395 / 0 نظر
آنچه پیش رو دارید قسمتی از دوره مکالمه قرآنی (بخش مقدماتی ج ) موسسه فرهنگی آموزشی امام هادی (ع) است برای آشنایی بیشتر با این دوره اینجا کلیک کنید مقدماتی ب: دو عدد فایل صوتی 1و 2 مربوط به آموزش تجوید نماز یکی از بهترین اساتید کشور است، استفاده مکرر از آنها و تمرین و

آموزش تلفظ صحیح حروف -(1395/08/16)

16 Aban 1395 / 0 نظر
آنچه پیش رو دارید قسمتی از دوره مکالمه قرآنی (بخش مقدماتی ج ) موسسه فرهنگی آموزشی امام هادی (ع) است برای آشنایی بیشتر با این دوره اینجا کلیک کنید مقدماتی ج: تقلید نقش مهمی در آموزش های زبانی دارد کلیپ های صوتی مهارت های زبانی جهت آموزش حروف مهم عربی تنظیم شده، معنی و

تمرین های تلفظ لحن و بیان« فایل های صوتی ویرایش شده قرآنی» -(1395/08/16)

16 Aban 1395 / 0 نظر
آنچه پیش رو دارید قسمتی از دوره مکالمه قرآنی (بخش مقدماتی د ) موسسه فرهنگی آموزشی امام هادی (ع) است برای آشنایی بیشتر با این دوره اینجا کلیک کنید توضیحات تکمیلی مقدماتی د: فایل قرائت قرآن با دستکاری دستی مختصر را مکرر گوش دهید. فایل ها به مرور تکمیل می شود ا-فایل های