اقتصاد

مقدمه

02 خرداد 1395 / 2 نظر
با توجه به عنوان سال؛ اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، و اولویت مسائل اقتصادی، لازم است به مسائل کاربردی در این مقوله توجه بیشتری شود. خواهشمندیم سوالات و پرسش ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تشکر

تاثیر مبانی در اقتصاد

23 اردیبهشت 1394 / 0 نظر
آیا مبانی در علم اقتصاد اثر گذار است؟ می دانیم مبانی نظام سرمایه داری در بعد خداشناسی دئیسم، جهان شناسی نظام طبیعی، انسان شناسی اومانیسم و در جامعه شناسی اصالت فرد می باشد. این مبانی چطور در علم اقتصاد اثر می گذارد؟

مقدمه کارگروه اقتصاد

11 اردیبهشت 1394 / 2 نظر
 هدف از تشکیل این کارگروه ایجاد انگیزه نسبت به اقتصاد اسلامی و تحلیل موضوعات مختلف اقتصادی می باشد.