• پخش زنده - کلاس پژوهشی موضوع شناسی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) زرین شهر
  • گزارش تصویری از جشن بزرگ آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در مصلی بزرگ زرین شهر-(1397/08/26)
  • جلسه اول کرسی های آزاد اندیشی-(1397/07/23)
  • هم اندیشی با حضور مدیریت و مدیران مدارس زرین شهر -(1397/03/22)

فیلم